The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Giá bán: 1,200,000 VNĐ

Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

THÔNG TIN GAME:
Ngày phát hành: 20 tháng 9, 2019

Loạt trò chơi: The Legend of Zelda
Các nhà phát triển: Nintendo, Nintendo Entertainment Analysis & Development, Grezzo
Các nền tảng: Nintendo Switch, Game Boy, Nintendo 3DS, Game Boy Color
Các tác giả kịch bản: Yoshiaki Koizumi, Kensuke Tanabe
Những người thiết kế: Miyamoto Shigeru, Takashi Tezuka

 

... Đang được cập nhật
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN